ประชุมวิชาการสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 ประจำปี 2560 “Translational Physiology: Implications in Health and Disease”

กลุ่มวิจัยเข้าร่วมงานประชุมวิชาการสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 ประจำปี 2560 “Translational Physiology: Implications in Health and Disease” ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2560 The AVANI Khon Kaen Hotel and Convention Centre Room 1-2, Khon Kaen, Thailand และ รศ.นฤมล ลีลายุวัฒน์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร บรรยายหัวข้อเรื่อง Symposium III: Substrate utilization and its Implications in Health and Sports.

เชิญวิทยาการบรรยาย

กลุ่มวิจัยได้เชิญวิทยากรชาวต่างชาติ มาบรรยายและให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง “Role of sport Nutrition on physical performance” โดย: Professor. Ian Macdonald Faculty of Medicine and Health Sciences, the University of Nottingham, UK ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 5102 ชั้น 1 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

International Conference for Adaptations and Nutrition in Sports (ICANS) 2018”

หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และ การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานั้น บัดนี้ เพื่อให้ความร่วมมือในการพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาประสบความสำเร็จ บัณฑิตวิทยาลัย โดยหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา จึงจะจัดประชุมวิชาการนานาชาติร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย และอีก3 เครือข่ายระดับนานาชาติ คือ ประชุมวิชาการนานาชาติทันสมัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา“โภชนาการและการปรับตัวเพื่อการพัฒนาสู่โอลิมปิกโตเกียว (International Conference for Adaptations and Nutrition in Sports (ICANS)) 2018” ในวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี  posterAdvertiseNL 13 มีนาคม 2561

online-vulcan1.club — копия (291) — копия — копия

Официальный сайт казино Вулкан 24 работает круглосуточно, а для доступа к нему достаточно воспользоваться телефоном, планшетом или компьютером. Специально для владельцев портативных гаджетов было разработано мобильное приложение Вулкан 24. Ежедневно на площадку Vulkan24 заглядывают сотни геймеров. Клиенты ценят ресурс за скорость загрузки, большой ассортимент игр и прозрачные правила выплаты призов. Мы гарантируем новичкам и постоянным…