ร่วมจัดนิทรรศการออกบูธงานขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 12

ร่วมจัดนิทรรศการออกบูธงานขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 12 กลุ่มวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การออกำลังกายและการกีฬา ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการออกบูธงานขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 12 (วันรับเบอร์วิ่ง) วันที่ 24 มกราคม 2558 เวลา 14.00น. ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก

เข้าร่วมจัดนิทรรศการ การจัดประชุมวิชาการ 50 ปี มข.

เข้าร่วมจัดนิทรรศการ “การจัดประชุมวิชาการ 50 ปี มข.”  International Conference on “Research for Social Devotion” กลุ่มวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การออกำลังกายและการกีฬา ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ “การจัดประชุมวิชาการ 50 ปี มข.” International Conference on “Research for Social Devotion” In commemoration of 50th Anniversary of Khon Kaen University, Thailand ในระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม พ.ศ.2557 ณ อาคารพจน์ สารสิน ศาลา 25 ปี และวิทยาลัยปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ร่วมบริจาคเสื้อผ้า และของใช้ ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง จังหวัดขอนแก่น

ร่วมบริจาคเสื้อผ้า และของใช้ ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง จังหวัดขอนแก่น กลุ่มวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬานำโดย รศ.นฤมล ลีลายุวัฒน์ ร่วมบริจาคเสื้อผ้า และของใช้ ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 1 กันยายน 2559

ดำเนินรายการวิทยุ

กลุ่มวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย และการกีฬา ได้แก่ นางสาวรุจิรา โนนสะอาด และนายอัตถสิทธิ์ ไชยณรงค์ มาดำเนินรายการวิทยุกระจายเสียง FM103 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในช่วงรายการ Love health car